Kto sme

Odborná, dostupná a ľudská pomoc jedným klikom

Vzdelávacia PPPlatforma vznikla s víziou vytvoriť bezpečný online priestor, ktorý prináša dostupnú edukáciu, osvetu a prevenciu v oblasti porúch príjmu potravy (PPP) pre ľudí s týmto ochorením, rodičov, odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť.

Cieľom platformy je vytvoriť online pomocníka, ktorý na Slovensko prináša prvú, dostupnú, záchytnú pomoc pre ľudí trpiacimi PPP bez čakania.

Vzdelávacia PPPlatforma je projektom organizácie Chuť žiť, ktorá sa dlhodobo venuje prevencii, liečbe, osvete a destigmatizácii porúch príjmu potravy a spoločne sa riadime heslom – „Každý má nádej vyliečiť sa z porúch príjmu potravy a záleží nám, aby bola odborná pomoc kvalitná, dostupná a ľudská.“

Platforma nesupluje terapiu, a preto sa v prípade potreby neváhajte obrátiť na pomoc odborníkov v Chuť žiť.

Naši partneri

Všetko o kurzoch

Vzdelávacia PPPlatforma prináša množstvo obsahu, ktorého cieľom je slúžiť preventívne, osvetovo a edukačne pre rôzne cieľové skupiny. Veríme, že týmto spôsobom dokážeme vytvoriť prvú, dostupnú, záchytnú pomoc pre ľudí trpiacimi poruchami príjmu potravy (PPP) bez čakania.

Čo ponúkame?

Široká ponuka kurzov na jednom mieste

Vyberte si z ponuky kurzov podľa vašich potrieb. Každý kurz je vytvorený tak, aby pokrýval potreby ľudí s poruchami príjmu potravy (PPP), rodičov, odborníkov či laickej verejnosti.

Čo získam?

Hlavné výhody našich online kurzov

Obsah našich kurzov je tvorený odborníkmi v oblasti porúch príjmu potravy (PPP) a výživy. Vo videách nájdete citlivo podanú teóriu doplnenú o odporúčania a rady, nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami našich psychiatrov, psychológov či špecialistov na výživu, ako aj skutočné príbehy ľudí, ktorým sa podarilo z PPP vyliečiť.

  • príklady úspešného uzdravenia sa z PPP
  • praktické odporúčania a rady
  • vytvorené odborníkmi

Ako začať?

Len pár krokov k online vzdelávaniu

Od prístupu k príbehom a odborným informáciám v oblasti porúch príjmu potravy (PPP) vás delí už len pár klikov.

  1. Vytvorte si účet
  2. Zakúpte si kurz
  3. Začnite sa vzdelávať

Profesionálni školitelia

Obsah kurzov je tvorený odborníkmi v oblasti porúch príjmu potravy (PPP).

Neobmedzený prístup

Po zakúpení kurzu je pre vás jeho obsah dostupný kedykoľvek a kdekoľvek bez obmedzenia.

Vysoká kvalita audia a videa

Profesionálne technické spracovanie videí.

Certifikát po absolvovaní kurzu

Po absolvovaní vybraných kurzov získate certifikát o úspešnom ukončení.

Máte viac otázok ohľadom našich kurzov? Prezrite si naše FAQ – najčastejšie položené otázky.  V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať.

Naši lektori

Naše kurzy sú vedené odborníčkami v oblasti porúch príjmu potravy (PPP) a výživy, ktoré vám odovzdajú cennú teóriu a poznatky doplnené o rady, nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami. Náš tím lektoriek tvoria skúsené psychiatričky, psychologičky a špecialistky na výživu.

Mgr. Sophia Lukačková

psychologička

Sophia vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FiF UK v Bratislave. Ako konzultantka pracovala na Linke detskej istoty. V súčasnosti sa venuje problematike porúch príjmu potravy na špecializovanej linke pomoci a emailovej poradni Chuť žiť. Okrem dištančného poradenstva sa v Chuť žiť venuje tiež téme prevencie PPP na školách. Je frekventantkou výcviku v Terapii prijatia a odhodlania (Acceptance and Commitment Therapy).

Ivana Kachútová, MSc

nutričná vedkyňa

Ivana Kachútová je nutričná vedkyňa a vedúca nutričnej poradne v Chuť žiť. Vedu o výžive vyštudovala na Viedenskej univerzite v Rakúsku. Už počas štúdia sa zúčastnila viacero odborných stáži doma aj v zahraničí, medzi nimi aj v Svetovej zdravotníckej organizácii, na klinikách Viedenskej univerzity či v Národnom ústave detských chorôb. Je spoluautorkou viacerých úspešných populárno-náučných knižiek o výžive ako aj vysokoškolskej učebnice pre medikov. Aktuálne pôsobí aj ako výskumníčka a pedagogička na Lekárskej fakulte UK, kde si zároveň dokončuje aj svoje doktorandské štúdium, pričom sa zameriava najmä na vzťah výživy a chronických neprenosných ochorení, obzvlášť na obezitu. V rámci svojej poradenskej praxe sa zameriava najmä na vplyv výživy na psychické zdravie, na poruchy príjmu potravy, zdravý vzťah k jedlu a prevenciu. Spolupracuje s jednotlivcami ako aj s rodinami pričom im pomáha aby téma jedla, výživy a zdravej hmotnosti nebola pre nich vedou a trápením.

Ing. Simona Almášiová

nutričná špecialistka

Vyštudovala odbor Výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, kde aktuálne pokračuje v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Výživa. Odborné skúsenosti zbierala aj počas zahraničných študijných pobytoch vo Francúzsku a v Grécku, v krajinách stredomorskej diéty, ktorá je konsenzuálne považovaná ako najzdravší spôsob stravovania. Súčasne pôsobí v nutričnom tíme Chuť žiť ako nutričná špecialistka a venuje sa aj prevencii vzniku porúch príjmu potravy v školskom prostredí.

MUDr. Ivana Fuseková

psychiatrička

Ivana Fuseková je detská psychiatrička pôsobiaca v Bratislave na Kramároch. V minulosti sa venovala pacientom s poruchami príjmu potravy, ktorí boli hospitalizovaní na detskej psychiatrickej klinike. Od roku 2023 je garantkou novovzniknutého stacionára pre liečbu porúch príjmu potravy. Rada pracuje v tíme a príjemnom prostredí, čo sa jej v stacionári splnilo. Teší ju, že klienti, ktorí sa u nich liečia, majú dostatok priestoru pre seba a na liečbu v pokojnom a prijímajúcom prostredí s pestrými terapeutickými aktivitami.

Dr. Magdalena Frecer

psychiatrička a psychoterapeutka

Magdalena Frecer je psychiatrička a psychoterapeutka. Psychoterapeutické vzdelanie získala v Inštitúte pre výcvik v gestalt psychoterapii (IVGT) v Prahe. Má výcvik v EMDR terapii Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu. Pracuje primárne s individuálnymi klientmi. Má skúsenosti s vedením psychoterapeutických a psychoedukačných skupín so zameraním na vyrovnanie sa so skúsenosťou s duševnou poruchou a taktiež dlhoročnú psychiatrickú prax na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári. Spolupracuje s ambulanciou Psyche Educa a so združením Chuť žiť, ktoré sa zaoberá prevenciou porúch príjmu potravy. Svoj terapeutický priestor má na Krásnej 29 v Bratislave. Je pôvodom z Poľska a žije na Slovensku.

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

psychiatrička a odborná garantka

Martina Paulinyová je skúsenou psychiatričkou a odbornou garantkou v oblasti porúch príjmu potravy (PPP). Venuje sa predovšetkým liečbe detských a dospievajúcich pacientov s PPP. Počas svojho pôsobenia v medicínskom odvetví nazbierala veľké množstvo skúseností, vďaka ktorým dokáže citlivo a prakticky odovzdať cenné informácie ľudom s PPP, rodičom, ale aj odborníkom z praxe.

Mgr. Kristýna Koudelová

Mgr. Kristýna Koudelová

psychologička

Kristýna je absolventkou päťročného štúdia psychológie na UK v Bratislave. V minulosti pôsobila ako junior ambasádor pre školské programy v neziskovej organizácii Unicef, kde získala osvedčenie vo vzdelávaní žiakov na základných a stredných školách. V roku 2017 navštívila utečenecké tábory v Srbsku za cieľom humanitárnej pomoci deťom, v rámci projektu Spoločne pre ľudí na úteku. Od roku 2021 sa venuje dištančnému poradenstvu a krízovej intervencii. V organizácii IPčko absolvovala výcvik v psychologickej a sociálnej pomoci v krízových situáciách prostredníctvom internetu. Aktuálne sa venuje vedeniu podporných skupín pre ľudí s poruchami príjmu potravy a pre rodičov, edukatívnym workshopom v rámci komunitného centra, a taktiež poskytuje psychologické konzultácie.

Ing. Tatiana Kyseľová

Ing. Tatiana Kyseľová

nutričná špecialistka a trénerka

Tatiana vyštudovala odbor Výživa ľudí na SPU v Nitre a už počas štúdia sa venovala poradenstvu v športovej výžive. V roku 2017 sa stala certifikovanou trénerkou v kulturistike, fitnes a silovom trojboji. Po skončení školy sa začala venovať filozofii prepojenia zdravého tela s celkovou psychickou pohodou, čo ju priviedlo k témam zdravého vzťahu s jedlom a poruchám príjmu potravy. Od roku 2021 pôsobí v Chuť žiť ako nutričná špecialistka kde sa venuje ľuďom s PPP. Jej snahou je pozitívne ovplyvňovať životy druhých, motivovať a inšpirovať pomocou nadobudnutých vedomostí a vášne pre fitness a zdravý životný štýl. Tieto témy verejne prezentuje prostredníctvom profilu @tanyasfitlife na sociálnych sieťach.

Mgr. Natália Meliš-Čuga

psychologička

Natália vyyštudovala jednoodborovú psychológiu na FF UPJŠ v Košiciach a momentálne je frekventantkou výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii. V súčasnosti pracuje na súkromnej psychologickej a psychiatrickej klinike v Prahe, kde sa venuje diagnostike a psychoterapii detí i dospelých. Okrem intervencie pôsobí i v oblasti prevencie a destigmatizácie duševného zdravia ako lektorka v neziskovej organizácii Nevypusť duši a v témach prevencie PPP v Chuť žiť. V minulosti pôsobila tiež na pozícii peer konzultantky pre liečbu porúch príjmu potravy. Vo svojom prístupe rada prepája poznaky z psychológie a terapie s metodámi relaxácie, mindfulness techník a jógy. Jej cieľom je zlepšenie vzťahu klientka k samému/samej sebe.

Publikácie

Publikácie, ktoré pripravujú naše odborníčky, ponúkame na platforme bezplatne. Nájdete v nich informácie z oblasti porúch príjmu potravy pre psychológov, školy a školské podporné tímy, rodičov, ľudí trpiacich PPP ale aj pre všetkých tých, ktorí sa o tému zaujímajú a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Metodiky a príručky obsahujú odborné informácie aj poznatky z praxe, typy ako s problematikou PPP pracovať v rámci prevencie, intervencie a individuálnej podpory.
Informačné brožúry a plagáty vám pomôžu šíriť osvetu a vzdelávanie v oblasti PPP, výživy a stravovania, kritického myslenia na sociálnych sieťach, budovania vzťahu k svojmu telu, pomoci sebe a blízkym, ktorí trpia PPP.

Odoberajte náš newsletter.

Prihlásením sa na odber newslettra budete informovaní o novinkách a našich kruzoch ako prví.