Publikácie

V publikáciách, ktoré vytvorili naše odborníčky prinášame informácie v oblasti PPP nielen pre profesionálov, ale pre všetkých, ktorí sa o tému zaujímajú, chcú sa o nej dozvedieť viac aby pomohli sebe, svojim blízkym alebo šírili osvetu.

Metodická príručka pre psychológov a psychologičky
Metodická príručka pre nutričných špecialistov a špecialistky
Metodická príručka prevencie PPP v školskom prostredí
Príručka stravovania pre ľudí s PPP
Podporná pomôcka pre rodičov
Informačná príručka pre rodičov
Príručka pre prácu peer konzultantov
Príručka pre prácu peer konzultantov, česká verzia
Príručka pre prácu peer konzultantov, anglická verzia
Metodická príručka workshopu PPP pre školských psychológov
Metodická príručka workshopu PPP pre školských psychológov, česká verzia
Metodická príručka workshopu PPP pre školských psychológov, anglická verzia

    Už len jeden krok a publikácia je vaša. Po vyplnení formuláru vám bude automaticky odoslaná na mail.

    Plagáty na stiahnutie