Rodičia

Podpora a pomoc pre rodičov s deťmi s poruchami príjmu potravy

Všimli ste si významné zmeny v správaní, emociách, komunikácii a socializácii svojho dieťaťa? Poruchy príjmu potravy (PPP) najčastejšie prepuknú v detstve a tínedžerských rokoch, ale pokiaľ sa neliečia, neraz pretrvajú do dospelosti. Vytvorili sme preto edukačné videá pre rodičov, ktorých úlohou je pomôcť spozorovať symptómy čo najskôr a navigovať ich v situácii, keď dieťa trpí PPP.

V spolupráci s odborníkmi vám prinášame obsah, ktorý vám vysvetlí ako ppp vzniká, čo si na dieťati všímať, ako s ním komunikovať, ako môžete ako rodič pomôcť či na koho sa v prípade ochorenia PPP obrátiť.

Hlavné výhody
  • praktické odporúčania a rady
  • vytvorené odborníkmi na PPP
  • dostupné vzdelávanie
  • prvá záchytná pomoc bez čakania

Pozrite si ponuku našich kurzov