Súčasný stav
Nezapísaný
Cena
Bezplatne

Ak poruchou príjmu potravy trpí náš milovaný je to obzvlášť bolestivé a ovplyvňuje to často celú rodinu. Sme zaplavení pocitom viny, hnevu a bezmocnosti, a aj napriek veľkej túžbe pomôcť svojmu dieťaťu či blízkemu sa mnohokrát nachádzame v situácii, kedy neviem čo robiť či povedať. Aby sme vám pomohli, vytvorili sme v spolupráci s detskou psychiatričkou kurz, ktorý vás krok po kroku prevedie dôležitými informáciami o PPP, naučí komunikovať s blízkym, ktorý týmto ochorením trpí, ale aj naučí ako sa počas tohto náročného obdobia postarať o seba.

Čo sa v tomto kurze dozviete?

1.Čo sú to poruchy príjmu potravy

 • Definícia porúch príjmu potravy, čo všetko tam radíme
 • Príčiny vzniku porúch príjmu potravy
 • PPP z pohľadu dieťaťa, ktoré ochorením trpí
 • Signály poukazujúce na prítomnosť PPP u dieťaťa – ako porucha príjmu potravy dieťa mení
 • Dopad PPP na rodinu – ako poruchy príjmu potravy menia rodinu

Ako vyzerá cesta k odbornej pomoci

 • Prvý rozhovor: Ako otvoriť tému PPP a vyjadriť dieťaťu obavy citlivo a otvorene
 • Predstavenie možností odbornej pomoci v prípade prítomnosti PPP
 • Odporúčania na konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné aplikovať doma, kým sa rodina dostane k odbornej pomoci
 • Vysvetlenie dôvodov prečo sa dieťa nechce liečiť

Ako si poradiť v liečbe

 • Podrobný popis liečby a úloh jednotlivých odborníkov v procese
 • Trvanie liečby
 • Predstavenie výziev, ktoré musí dieťa v liečbe prekonať
 • Vysvetlenie prečo sa dieťa nechce liečiť a či a kedy sa to môže zmeniť
 • Nastavenie domáceho režimu a ako pomôcť dieťaťu stravovať sa doma
 • Odporúčania ako zvládnuť priberanie s dieťaťom
 • Konkrétne rady ako pomôcť dieťaťu nekompenzovať

Komunikačné zručnosti

 • Základy nehodnotiacej komunikácie
 • Vysvetlenie prečo dieťa na každú poznámku reaguje precitlivene
 • Odporúčania ako dieťa podporiť a čo, naopak, nehovoriť
 • Spôsob ako sa rozprávať s dieťaťom o ochorení

Ako sa postarať o seba

 • Rola rodiča a ako sa môže v náročnej situácii postarať o seba
 • Práca s pocitom viny
 • Spôsob ako ustáť svoj hnev a pocit bezmocnosti
 • Odporúčania čo robiť, keď je dieťa hospitalizované
 • Nástroje na zvládanie liečby, ktorá dlho trvá
 • Odborné rady čo robiť, keď je dieťa dospelé a v ochorení chronické

"Vynikajúci kurz s komplet informáciami."

IngridKurz: Poruchy príjmu potravy v rodine

Prihláste sa na tento kurz

Ak sa chcete prihlásiť na tento kurz, pokračujte jeho zakúpením.

Cena za kurz: Zadarmo

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

psychiatrička a odborná garantka

Martina Paulinyová je skúsenou psychiatričkou a odbornou garantkou v oblasti porúch príjmu potravy (PPP). Venuje sa predovšetkým liečbe detských a dospievajúcich pacientov s ...

Prihláste sa na tento kurz

Ak sa chcete prihlásiť na tento kurz, pokračujte jeho zakúpením.

Cena za kurz: Zadarmo

Mohlo by vás zaujímať