Poruchy príjmu potravy v kontexte rodovo podmieneného násilia.

Súčasný stav
Nezapísaný
Cena
Bezplatne

Pri liečbe porúch príjmu potravy (PPP) sa s klientkami často dostávame k témam, ktoré na prvý pohľad s jedlom či telom nesúvisia. V rozhovoroch sa dotýkame boľavej minulosti – emočného násilia v detstve, ponižovania od blízkeho okolia, psychického násilia vo vzťahoch, šikany v spojitosti s výzorom a hmotnosťou, znásilnenia (aj opakovaného) počas dospievania a/alebo dospelosti, či rôznym formám domáceho násilia. Pokiaľ takáto trauma zostane zanedbaná, môže sa vyvinúť nezdravý zvládací mechanizmus – napríklad aj v podobe porúch príjmu potravy. To vedie do začarovaného kruhu, nakoľko PPP bráni spracovaniu traumatického obsahu a ovplyvňuje tak život ženy na dlhé roky.

Lektorkami webinára sú: Mgr. Sophia Lukačková & Mgr. Miroslava Takáčová

Čo sa v tomto webinári dozviete?

  • základný prehľad problematiky porúch príjmu potravy (PPP) – čo sú PPP a aké diagnózy na spektre PPP rozlišujeme
  • čo podmieňuje vznik PPP, aká je symptomatika a dopady na život človeka
  • aká je liečba PPP
  •  rodovo podmienené násilie (RPN) – definícia, jeho formy a dôsledky,
  • aký vplyv má RPN na vznik a udržanie PPP
  • ako vhodne komunikovať s ľuďmi s poruchami príjmu potravy a s obeťami RPN
  • ako poskytnúť podporu a aké sú možnosti intervencií v kontexte PPP a RPN
  • zdieľanie dobrej praxe s absolvovaním výcviku v TIR (Traumatic Incident Reduction)

Prihláste sa na tento kurz

Ak sa chcete prihlásiť na tento kurz, pokračujte jeho zakúpením.

Cena za kurz: Zadarmo

Chuť žiť

Informácie o lektorkách nájdete v sekcii O platforme/ Naši lektori.

Prihláste sa na tento kurz

Ak sa chcete prihlásiť na tento kurz, pokračujte jeho zakúpením.

Cena za kurz: Zadarmo

Mohlo by vás zaujímať