Sociálne siete a ideál krásy – čomu dnes čelia mladí ľudia

Súčasný stav
Nezapísaný
Cena
Bezplatne

Deti a mladí ľudia sú v súčasnosti vystavovaní ideálu krásy, ktorý sa šíri najmä cez sociálne siete. Zameriame sa na riziká, ktoré neustála konfrontácia s ideálom krásy prináša, a pozrieme sa na to ako vplýva na rozvoj porúch príjmu potravy. Zároveň si priblížime niektoré užitočné nástroje na to, ako pomôcť mladým ľuďom zlepšiť kritické myslenie ohľadom sociálnych sietí aby vedeli zmierniť tlak, ktorý môže negatívne ovplyvňovať ich sebaobraz a vnímanie vlastného tela.

Čo sa v tomto kurze dozviete?

Kritické myslenie na sociálnych sieťach

  • Ako ideál krásy na sociálnych sieťach ovplyvňuje vnímanie vlastného tela a aký má vplyv na rozvoj porúch príjmu potravy.

Podpora zdravého sebavedomia u žiakov

  • Aká môže byť rola učiteľa alebo školského psychológa v podpore sebavedomia tínedžerov.
  • Prečo je dôležité rozvíjať vzťah k svojmu telu.

Prihláste sa na tento kurz

Ak sa chcete prihlásiť na tento kurz, pokračujte jeho zakúpením.

Cena za kurz: Zadarmo

Mgr. Sophia Lukačková

psychologička

Sophia vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FiF UK v Bratislave. Ako konzultantka pracovala na Linke detskej istoty. V súčasnosti sa venuje problematike porúch príjmu pot...

Prihláste sa na tento kurz

Ak sa chcete prihlásiť na tento kurz, pokračujte jeho zakúpením.

Cena za kurz: Zadarmo

Mohlo by vás zaujímať